بسمه تعالی

 

اعضای محترم اتحادیه

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند؛ با عنایت به پیش رو بودن برگزاری انتخابات مجمع عمومی برای دوره سوم اتحادیه، تقاضا داریم در صورت عدم پرداخت حق عضویت، دستور فرمایید مبلغ      2.500.000 ریال به شماره حساب ذیل واریز و فیش آن به شماره تلفن 37664810 فکس فرمایند. پیشاپیش از بذل عنایت و همراهی آن مجموعه محترم، قدردانی می نماییم.

 

مبلغ حق عضویت سالانه                       2.500.000 ریال

شماره حساب بانک پاسارگاد    1-11001382-8100-1005

شماره شبا  IR480570100581011001382101

با تشکر

مجید محمدنژاد

رئیس هیئت مدیره