نحوه عضويت و شرايط آن

كليه توليدكنندگان و صادركنندگان مصالح ساختماني اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند به عضويت اتحاديه درآيند.

۱- توليدكنندگان مصـالح ساختماني اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي به كساني اطــلاق مي گردد كه داراي پروانه بهره برداري در يكي از زمينه هاي مرتبط با اهداف اتحاديه از وزارت صنايع و معادن يا وزارت جهاد كشاورزي باشند.

۲- صادركنندگان مصالح ساختماني اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي به كساني اطلاق مي گردد  كه  شرایط آئین نامه داخلی عضویت مصوب هیات مدیره را داشته باشند .

 ۳- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم خارج از كشور و يا خارجي مقيم ايران مي توانند با رعايت مقررات، به عضويت اين اتحاديه درآيند.

۴- توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني اعم از مواد خام يا عمل‌آوري شده مثل غوله ها و اسلب‌ها، سيليس، شن و ماسه و انواع سيمان (خاكستري، سفيد، آميخته، آهك، گچ ) و نظاير آن و نيز اشخاص مذکور در بندهای ذيل می توانند به عضويت اين اتحاديه در آيند.

– توليدكنندگان و صادركنندگان انواع آجــر ، كاشي ، سراميك و نظاير آن.

– توليدكنندگان و صادركنندگان معادن و بهره‌برداران كانيهاي معدني اعم از فلزي و غيرفلزي.

– توليدكنندگان و صادركنندگان انواع مصالح ساختماني نظير لوله ، رنگ های ساختماني و اتصالات سيم و كابل، كليد پريز و قير و ايزوگام .

-توليدكنندگان و صادركنندگان انواع آهن‌آلات شامل تيرآهن، ميلگرد و نظاير آن كه در ساختمان كاربرد دارد.

–  توليدكنندگان و صادركنندگان انواع درب و پنجره .

–  توليدكنندگان و صادركنندگان انواع لوازم و تجهيزات مرتبط با نماي ساختمان ، كفپوشها و…

–  توليدكنندگان و صادركنندگان انواع سوله‌هاي تجاري و صنعتي .

–  توليدكنندگان و صادركنندگان انواع تري دي پنل و انواع كمپوزيت‌ها كه در ساختمان مصرف دارند.

–  توليدكنندگان و صادركنندگان انواع عايقهاي تجاري و صنعتي.

– توليدكنندگان انواع مصالح نوين كه در آينده وارد مبحث ساخت و نگهداري ساختمان خواهند شد بنا به تشخيص هيأت مديره .

تبصره: مشموليت مواردي كه داراي ابهام مي‌باشد با نظر اكثريت هيأت مديره (نصف+1) مي‌باشد.

۵-عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي مندرج در بندهاي «7-2» و «7-3» تحت هر شرايط منوط به تصويب هيأت مديره اتحاديه مي‌باشد .

۶-كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي سابقه تدريس در رشته هاي مندرج در بند «7-4» مي‌باشند و يا داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي مرتبط با صنايع تبديلي ساختماني بند «7-4» مي باشند، مي‌توانند با رعايت بند «7-5» به عضويت افتخاري اتحاديه درآيند.

انواع عضويت عبارت است از:

اصلي: شامل افراد حقيقي و حقوقي است كه مستقيما” مشمول فعاليت در امور مربوط به اتحاديه بند «7-4» مي‌باشند.

عضو افتخاري: شامل اشخاص حقيقي و حقوقي از بين متخصصان ايراني و خارجي كه دانش فني و تجربيات علمي و تحقيقاتي آنان در جهت اهداف اتحاديه مفيد واقع شود.

كارت عضويت افتخاري براي يك دوره زماني حداكثر دوساله با رعايت بند «7-5» صادر مي گردد.

در جلسات اتحاديه تنها اعضاء اصلي داراي حق راي مي باشند. شركت اعضاء افتخاري بدون حق راي در جلسات اتحاديه بلامانع است.

عضويت اشخاص حقوقي منوط به تابعيت ايراني با مراعات ماده «21» قانون تجارت، با دارا بودن كارت عضويت در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد.

شرايط پذيرش عضويت اشخاص حقيقي

۱- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

۲- داشتن كارت معتبر عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن

۳- دارا بودن سابقه فعاليت صادراتي در زمينه موضوع اتحاديه

كليه اعضاء اتحاديه موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آيين نامه هاي مصوب هيات مديره و مقيد به همكاري جهت دستيابي به اهداف اتحاديه مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 9 =