دبیر اتحادیه

هيات مديره مي توانند از بين خود يا خارج، يكنفر شخص حقيقي را بعنوان دبير انتخاب نمايند.  هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس اتحاديه يا دبير تفويض نمايد.  درصورتيكه دبير، عضو هيات مديره Read More

بازرسین اتحادیه

بازرس: ۱- شرايط انتخاب بازرس مطابق با ماده 25 اساسنامه است. ۲- يكنفر بازرس اصلي و يكنفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.  ۳- درصورت فوت، استعفاء يا سلب شرايط Read More

هیات مدیره اتحادیه

در حال حاضر هیئت مدیره اتحادیه افراد زیر می باشند: آقای مجید محمدنژاد / مدیر عامل شرکت آرین کالای توس (رئیس هیئت مدیره) آقای مصطفی شمشیری / شرکت ایزوگام گلبهار (خزانه دار) آقای علیرضا ضرابی خراسانی / شرکت بازرگانی انیس Read More

مجمع عمومی اتحادیه

تعاریف و اختیارات مجمع عمومي به نقل از ماده13 اساسنامه اتحادیه: مجمع عمومي، بالاترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضاء يا نمايندگان رسمي آنان مي باشد. ۱- تشكيل مجمع عمومي با يكبار درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار و حداقل 30 روز Read More